Verwerft logo

Wat te doen bij een overlijden?

1. Het overlijden laten vaststellen

Wanneer uw dierbare overlijdt, moet u onmiddellijk een arts (laten) bellen. Die zal het overlijden vaststellen. In het ziekenhuis doet de ziekenhuisarts dit, bij een verkeersongeval of overlijden op een openbare plaats zal de urgentiearts het overlijden vaststellen.

Het overlijden wordt officieel vastgesteld in de overlijdensaangifte die nodig is voor de overbrenging van de overledene en voor de aangifte bij het gemeentebestuur.

2. Verwittig uw begrafenisondernemer op 03/322 33 60

De begrafenisondernemer zal u bijstaan en adviseren. De identiteitskaart van de overledene is hiervoor verplicht. Ook het trouwboekje mag u bij de hand houden.

De begrafenisondernemer bespreekt met u alle details over de uitvaart.

  • Hij zorgt voor de overbrenging van het lichaam naar het funerarium.
  • De begrafenisondernemer bespreekt met u de uitvaart.
  • De overlijdensaangifte wordt door de begrafenisondernemer aan het betreffende gemeentebestuur gedaan.

Verwittig ook de verzekeringsmaatschappij van de overledene. Als uw dierbare een uitlaatverzekering had, staan hierin de eventuele laatste wensen.

3. Administratieve formaliteiten

Jammer genoeg zijn er na het overlijden van een dierbare altijd heel wat formaliteiten te vervullen:

  • Contacteer de banken zo snel mogelijk in verband met de rekeningen van de overledene.
  • Ook de verzekeraar dient gecontacteerd te worden. Niet alleen voor de uitlaatverzekering, maar ook voor brand-, auto-, levensverzekering,…
  • Verwittig ook het ziekenfonds zo snel mogelijk.
  • Wanneer de overledene een huis huurde, verwittigt u ook de huiseigenaar want een huurcontract loopt niet automatisch af bij een overlijden.
  • Leveranciers zoals de watermaatschappij, gasleverancier, elektriciteitsleverancier,… moeten ook op de hoogte worden gebracht.
  • Daarnaast moet de werkgever op de hoogte worden gebracht.
  • Uw begrafenisondernemer bezorgt u de nodige documenten voor deze instanties.

4. Nalatenschap regelen

Bij een overlijden valt de nalatenschap open. Hiervoor dienen er de nodige stappen ondernomen te worden. U kan dit doen via het registratiekantoor of via de notaris. Deze laatste kan u eveneens informeren of er een testament aanwezig is, of niet.

Begrafenisondernemer Johan Verwerft staat u graag bij in deze materie.